ביובית החקיקה והפסיקה באיכות הסביבה

ביובית החקיקה והפסיקה באיכות הסביבה: החוק המסדיר את אופן השימוש בביובית, לאן עליה לפנות את הפסלות הקנסות והאחריות המוטלים עליה מוסדרים בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (בורות ספיגה ובורות רקב),
התשנ"ב-1992. 

חברת ביובית שאיבות ביוב גאה להיות פעולת בתקן ISO 9001: 2008 השומר על תקן ביובית החקיקה והפסיקה באיכות הסביבה.

ביובית החקיקה והפסיקה באיכות הסביבה
ביובית ירוקה שומרת על חוקי הפסיקה באיכות הסביבה

ביובית החקיקה והפסיקה באיכות הסביבה

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות אחראיים ואוכפים את הטיפול בפינוי שפכים ובכל הנוגע למים, מי שופכין, מי קולחין מי ביוב ופסולת שפכים והובלתם. מניעת כל העלול ליצור מפגע סביבתי או מטרד סביבתי. תיקניות משאית הביובית – החקיקה באיכות הסביבה.

בעל עסק המספק שירותי שאיבות ביוב, ביובית או כל הנוגע לפנוי שפכים מחוייב לעמוד בתקן ולפנות שפכים לאזורים מורשים בלבד ע"פ חוק! עליו לקבל תעודת ניהול האיכות המתאימה לדרישות התקן ISO 9001: 2008, אשר מוצאת את העסק מאושר למתן שירותי ביובית  בהתאם לחקיקה והפסיקה באיכות הסביבה.

 ביובית החקיקה והפסיקה באיכות הסביבה

המקור למילה "ביובית" אינו ידוע בוודאות, יש הטוענים כי זהו למעשה כינוי אותו רכשה אותה משאית אשר שואבת ביוב ובורות שומן עם השנים. אחרים טוענים שהשם הגיע מהמקור החוקי אותו התקין השר לאיכות הסביבה. ביובית זוהי משאית לכל דבר עליה מותקן מיכל אגירה גדולה וזו מצויידת באמצעות משאבות לחץ מים גבוה וצנרת משוריינת ומיוחדת לביצוע עבודות מסוג זה. החוק מגדיר את המילה ביובית באופן הבא:"ביובית" – רכב המיועד להרקת בור רקב או בור ספיגה, ולסילוק השפכים שהצטברו בו. בורות הספיגה הממוקמים במסעדות, מוסכים קיבוצים מושבים ובתי עסק שונים מיועד לבצע הפרדה של מים ושומן. המטרה היא למנוע שפיכה של שומנים לנחלים ואזורים אשר יביאו לזיהום מי תהום. על כן נחקק החוק ועסקים שונים נדרשים להתקין בורות שומן. מי מפנה את בורות השומן ? אך ורק הביובית, וכך נקבע בחוק. הרקת בור – (ב) לא ירוקן מחזיק בור רקב או בור ספיגה כאמור בתקנת משנה (א) אלא באמצעות ביובית.

קרא עוד על ביובית ואיכות הסביבה